FAQ

Szczegółowe wskazówki dotyczące stosowania drożdży Fermentum Mobile znajdują się w dokumencie Instrukcja użycia drożdży Fermentum Mobile opublikowanym w sekcji Artykuły.

Fiolka z drożdżami powinna być przechowywana w chłodnym (2-6 st.C) i ciemnym miejscu. W warunkach domowych najlepszym miejscem jest lodówka. Nie należy fiolki zamrażać, gdyż powoduje to szybkie obumieranie komórek drożdżowych!

Przygotowanie startera jest zalecane w każdym przypadku, jednak dla piw górnej fermentacji o gęstości początkowej do 14 blg uzyskuje się zadowalające efekty pracy drożdży bez uprzedniego namnażania w starterze. Starter należy zastosować bezwzględnie dla piw o gęstości powyżej 14 blg oraz dla piw dolnej fermentacji niezależnie od gęstości.

Przykładowa procedura przygotowania startera opisana jest w dokumencie Instrukcja użycia drożdży Fermentum Mobile opublikowanym w sekcji Artykuły

Ilość komórek drożdżowych w fiolce Fermentum Mobile (ok. 70 mld) jest mniejsza od optymalnej ilości wynoszącej dla 20 litrów brzeczki 12,5 plato dla górnej fermentacji około 180 mld. Niemniej jednak zadawanie drożdży bezpośrednio z fiolki daje także bardzo dobre rezultaty. Wykonywane w laboratorium Fermentum Mobile testy wykazały, iż w takim przypadku fermentacja startuje w zadowalającym czasie a jakość piwa nie budzi zastrzeżeń. Należy jednak zdawać sobie sprawę, iż taka metoda zaszczepiania brzeczki niesie za sobą większe ryzyko nieprawidłowości podczas fermentacji.

Drożdże piwowarskie potrzebują do rozmnażania szeregu składników pokarmowych Zdecydowana większość z nich znajduje się w brzeczce piwnej, czy to przygotowanej z ekstraktu czy też słodu. Zwykle jedynym istotnym z punktu widzenia propagacji komórek drożdżowych składnikiem nie występującym w wystarczającej ilości w brzeczce jest tlen. Odpowiednie natlenienie brzeczki ma istotny wpływ na prawidłowy start i przebieg fermentacji a przez to na końcowy smak piwa.

W domowych warunkach stosuje się powszechnie kilka metod napowietrzania brzeczki:

1. Przelewanie z fermentora do fermentora – polega na kilkukrotnym przelaniu wystudzonej brzeczki z jednego fermentora do drugiego (oba muszą być zdezynfekowane).

2. Dekantacja z natlenianiem – podczas przelewania wężykiem brzeczki z garnka  do fermentora (w celu pozbycia się chmielin i osadów) staramy się aby brzeczka spadała z pewnej wysokości spieniając się przy tym i napowietrzając.

3. Mieszanie brzeczki blenderem kuchennym – używając końcówki do ubijania piany można w dość szybki sposób napowietrzyć brzeczkę.  Końcówka blendera musi być zdezynfekowana.

4. Kołysanie fermentorem – po zamknięciu fermentora kołyszemy nim rytmicznie przez około 5 minut. Ta metoda ma te zaletę w porównaniu z innymi, iż nie dopuszczamy w niej do stałego kontaktu brzeczki z powietrzem a tym samym w mniejszym stopniu narażamy ja na zakażenie.

Tak, jednak należy przestrzegać pewnych reguł postępowania z drożdżami oraz pamiętać, iż zawsze istnieje ryzyko zakażenia świeżej brzeczki infekcją z poprzedniej fermentacji.

Nie ma ścisłych reguł określających ten okres. Przydatność zebranej gęstwy do ponownego użycia zależy od szczepu drożdży, jakości tej gęstwy, warunków jej zbierania itd. Generalnie jednak okres przechowywania gęstwy dla większości drożdży nie powinien być dłuższy niż 2-3 tygodnie.

Ten płyn to pożywka w której hodowane są drożdże w laboratorium Fermentum Mobile. Przed rozlewem do opakowań, drożdże wraz z pożywką tworzą zawiesinę która ułatwia zarówno rozlew jaki późniejsze zadanie drożdży przez piwowara. Podczas przechowywania w lodówce następuje rozwarstwienie na zwartą gęstwę drożdżową i klarowną pożywkę. Przed otwarciem fiolki należy wymieszać obie części poprzez delikatne potrząsanie i mieszanie. Wlanie samej gęstwy bez pożywki może nastręczać trudności.

Gęstwa drożdżowa ma kolor jasnokremowy. Widoczne niekiedy ciemniejsze przebarwienia w gęstwie drożdżowej są wynikiem sterylizacji pożywki używanej do hodowli drożdży. Jest to naturalne zjawisko i nie wpływa w żaden sposób na kondycję drożdży ani proces fermentacji.

Tak. Żaden akt prawny nie zabrania domowego wytwarzania piwa. Nie ma także żadnych ograniczeń co do wyprodukowanej ilości ani zawartości alkoholu w domowym piwie. Należy jednak mieć na uwadze iż uwarzone w domu piwo nie może być sprzedawane. Można natomiast swoim piwem częstować członków swej rodziny czy znajomych.

Biorąc pod uwagę koszt zakupu podstawowych surowców (bez używanego sprzętu) wyprodukowanie 0,5l domowego piwa kosztuje około 2PLN w przypadku warzenia z ekstraktów słodowych i około 1PLN dla piw warzonych ze słodów z procesem zacierania. W przypadku stosowania zaawansowanych surowców koszty te mogą być wyższe.

Wszystkie niezbędne akcesoria i surowce do produkcji domowego piwa nabyć można w jednym ze sklepów internetowych prowadzących sprzedaż wysyłkową. Polecamy szczególnie sklepy oferujące drożdże Fermentum Mobile. Patrz dział Gdzie kupić?

Nie. Niezależnie od typu fermentacji drożdże namnażamy w temperaturze 22-25 °C. W takiej temperaturze drożdże zarówno dolnej jak i górnej fermentacji namnażają się szybciej a to jest głównym i podstawowym celem wykonywania startera.

W przypadku piw o wysokim ekstrakcie nie zalecane jest zaszczepiane brzeczki bezpośrednio z pojedynczej fiolki. Rozwiązaniem jest zaszczepienie większą liczbą fiolek (2-3) tak aby zwiększyć początkową ilość komórek drożdżowych. Innym rozwiązaniem jest zrobienie najpierw piwa o niższej zawartości ekstraktu, zebranie gęstwy drożdżowej po tej fermentacji i użycie jej do zaszczepienia docelowego piwa o wysokim ekstrakcie. Należy pamiętać iż zbieranie drożdży po fermentacji wymaga pewnej wprawy i bezwzględnego zachowania sterylności. Jest obarczone pewnym ryzykiem wprowadzenia do kolejnego piwa zakażeń powstałych przy pierwszej fermentacji.

Podana na nakrętce fiolki data określa tzw. termin minimalnej trwałości. Oznacza to iż w tym okresie, właściwie przechowywane drożdże zachowują swą pożądaną żywotność i wszystkie parametry. Nie oznacza to iż po upływie tego terminu drożdże nie nadają się do użycia. Są one nadal zdolne do przeprowadzenia fermentacji jednak piwowar musi zdawać sobie sprawę iż wraz z upływem czasu część komórek w fiolce obumiera i ich liczebność zmniejsza się. W praktyce posiadając fiolkę drożdży „po terminie” bezwzględnie należy wykonać starter drożdżowy aby zapewnić szybki i udany start procesu fermentacji.