Fermentum Mobile sp. z o.o. realizuje projekt grantowy pt. ,,Rozwój sprzedaży drożdży piwowarskich na rynki krajów europejskich poprzez bezpośrednie kontakty z potencjalnymi odbiorcami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki Fermentum Mobile” w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.
Przedmiotem projektu jest udział w imprezach wystawienniczych związanych z branżą piw rzemieślniczych organizowanych w krajach europejskich w latach 2018 – 2019. Zwieńczeniem projektu będzie uczestnictwo w charakterze wystawcy w targach BrauBeviale 2019 w Norymberdze.
Celem realizacji projektu jest kontynuowanie działań zmierzających do rozwoju firmy opartego na działalności eksportowej poprzez:
– zaznaczenie obecności firmy na rynkach międzynarodowych,
– budowanie świadomości marki poza granicami Polski,
– umacnianie współpracy z dotychczasowymi partnerami biznesowymi i nawiązywanie nowych relacji handlowych.
Firma oczekuje, iż w efekcie realizacji dofinansowanego projektu wzmocni świadomość marki, pozyska nowe zagraniczne rynki zbytu, co w przyszłości przyczyni się do wzrostu przychodów i dywersyfikacji sprzedaży.

Okres realizacji projektu: 20.10.2018 – 31.12.2019
Wartość projektu: 74 331,0 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 36 316,00 zł