pipeta-i-mikrofalconFermentum Mobile Sp. Z o.o. jest firmą biotechnologiczną działającą w branży piwowarskiej. Podstawowym celem naszej działalności jest dostarczanie wysokiej jakości płynnej gęstwy drożdżowej. Posiadamy własny bank szczepów drożdży piwowarskich który służy jako baza do prowadzenia  wysokoefektywnej propagacji. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym pozwalającym zachować najwyższe standardy produkcji. Naszymi klientami są w pierwszym rzędzie piwowarzy domowi jak również browary rzemieślnicze (restauracyjne, kontraktowe, inne). Plany rozwojowe przewidują wprowadzenie do oferty szeregu usług analitycznych dla małych i średnich browarów nie dysponujących własnym zapleczem laboratoryjnym.

Firma współpracuje ściśle z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultantami naukowymi Fermentum Mobile są pracownicy Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin Katedry Biotechnologii oraz Pracowni Biochemii Fizycznej Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej.

Od listopada 2015 roku udziałowcem Fermentum Mobile jest spółka Techtransbalt sp. z o.o., reprezentująca Uniwersytet Gdański.

Fermentum Mobile sp. z o.o.  80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 20

NIP:583-316-43-08      REGON:222025130   KRS:0000494222

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał spółki : 10 000 PLN