Typ fermentacji : górna

Zakres temperatur fermentacji : 14-22 st.C

Stopień odfermentowania : 74-78%

Flokulacja  : średnia

Tolerancja alkoholu w piwie : 10% ABV

Profil smakowy : uniwersalny szczep górnej fermentacji o niskiej produkcji estrów, szeroki zakres temperatur stosowania

Szczep polecany do piw w stylach : American Wheat, Cream Ale, Alt, Kolsch

Profil szczepu zbliżony do : WYEAST 1010 American Wheat™, WLP320 American Hefeweizen Ale Yeast